Protažení svalů na hranici jejich tolerance v delším časovém úseku (15 až 30 vteřin).

teamPředcvičuje Kamila Kárníková, Dis.